SPOLEK MYSLIVCŮ při FLD ČZU v PRAZE

Cíle

1. Prezentovat dobré jméno Fakulty lesnické a dřevařské jako součásti ČZU a zvyšovat její odbornou prestiž především v oblasti myslivosti a souvisejících oborů.

2. Pozitivně ovlivňovat výchovu budoucích i stávajících mysliveckých odborníků, vést je k respektování zákonů ČR a k jejich aktivnímu prosazování a k prosazování zájmů české myslivosti.

3. Vyvíjet aktivity v oblasti myslivecké kynologie, mysliveckého střelectví i v oblasti kulturní.

4. Pořádat přednášky, odborné semináře, exkurze a soutěže v dovednostech týkajících se oblasti myslivosti, při kterých se osloví laická i odborná veřejnost.

5. Spolupracovat se subjekty podporujícími zájmy myslivosti (tj. činnosti ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., ve znění předpisů pozdějších), orgány státní správy a samosprávy na úseku myslivosti a odbornými pracovníky a experty.

6. Pořádat střelecké soutěže (kulové a brokové střelecké soutěže) s cílem zlepšit střelecké dovednosti svých členů. Tyto soutěže jsou otevřeny pro všechny studenty a zaměstnance ČZU, pro studenty středních a zemědělských škol a pro hosty spolku a fakulty.
TOPlist